Hopp til innhold

Brennbart restavfall

Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder med isopor.

I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdningen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende.

Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som knyttes igjen med dobbel knute. Det legges deretter direkte i dunken ute.

Farlig avfall og elektriske artikler skal IKKE blandes med brennbart restavfall.
Ikke legg løst avfall i dunken (aske, sagflis, støvsugerposer etc.).

Hva blir det til?

Brennbart restavfall sendes til energigjenvinning (forbrenningsanlegg i Sverige)