Hopp til innhold

Papir

Papir legges i utleverte papirsekker, og hentes på egne dager.
Sjekk tømmekalenderen for hentedag.

Hva kan sorteres som papir

 • Aviser
 • Tidsskrifter
 • Brosjyrer/reklame
 • Datalister
 • Notatpapir
 • Kopipapir

Hva kan ikke sorteres som papir

 • Laminater
 • Plast (legges i dunk med brennbart restavfall)
 • Julepapir, gavepapir og glanset innpakningspapir
 • Papp, kartong (leveres mottaksstasjon eller legges i dunk for brennbart restavfall)

Hva blir det til?

 • Nytt papir