Hopp til innhold

Papp

Bølgepapp er 100 % gjenvinnbart og er laget av råstoffer fra trær som er en fornybar ressurs. Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. For hvert kilo bølgepapp som materialgjenvinnes sparer vi ett kilo CO2.

Bølgepapp blir først og fremst blir brukt som emballasje til for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer, sportsutstyr og mat-/drikkevarer. Bølgepapp og brunt papir brettes sammen før det leveres til gjenvinning.

Papp fra husholdning kan leveres vederlagsfritt på våre mottaksstasjoner.

Hva blir det til?

Etter at bølgepappen er samlet inn blir den sortert og presset i store baller. Brukt bølgepapp er en etterspurt råvare som selges videre til papirfabrikker i Norge og utlandet. Den brukte pappen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje.
I noen tilfeller kan returfiberen være forurenset eller ødelagt, slik at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.