Hopp til innhold

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om håndtering av avfall, dunkbytte, tømmeinformasjon, priser og annet.

Du kan også ringe sentralbordet på tlf 78 92 54 80  – vi hjelper deg gjerne.* påkrevde felter
ØFAS ANS - Administrasjon Tanatorget
ØFAS Husholdning AS
Arve Øverland
Daglig leder
94202680
Sture Helander
Driftsleder
95048152
Jan O. Andersen
Renovatør Tana
95292803
Karl B. Hoigari
Renovatør Tana
95292803
Aslak Länsman
Renovatør Tana
95292803
Lars Jøran Varsi
Renovatør Tana
95292803
Frode Olsen
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Jan Egil Nikkinen
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Finn Einar Smuk
Formann/Driftsoperatør Sør-Varanger
92863418
Odd Hatle
Driftsoperatør Sør-Varanger
95973323
Sven-Are Utse
Driftsoperatør Sør-Varanger
97095161
Birger Kristiansen
Driftsoperatør Båtsfjord
95973320
Driftsoperatør Berlevåg
95973324
Driftsoperatør Vardø
95973322
Fay Hege Kristiansen Tangeraas
Renholder Båtsfjord
95973320
Monika Svendsen
Renholder Vardø
95973322
Masternes Gjenvinning AS
Rune Larsen
Daglig leder
95139539
Svein Olav Ursin
Senioringeniør
95028507
Tron Møller Natland
Markedssjef
97009360
Johanne Daniloff
Logistikkansvarlig
48206976
Lene Østhaug
Kontor- og logistikkmedarbeider
91634646
Jon Børge Stina
Teknisk leder
95292811
Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
992266997
Ole Espen E.Ervik
Driftsleder - utedrift Tana
95048150
Leif Jakobsen
Vektoperatør Tana
92408363
Jan Pedersen
Driftsoperatør Tana
92408363
Stig Gøran Kaspersen
Driftsoperatør Tana
92408363
Asbjørn Aslaksen
Driftsoperatør Tana
92408363
Stig Atle Johnsen
Driftsoperatør Tana
92408363
Mikael Ursin
Driftsoperatør Tana
92408363
Agris Sleija
Driftsoperatør Tana
92408363
Åge Hoigari
Driftsoperatør Tana
92408363
Kåre Dervola
Driftsoperatør Tana
95048154
Jan Rune Johansen
Driftsoperatør Tana
95292812
Rattanaporn Kollstrøm
Renholder Tana
92408363
Krister Kristiansen
Sjåfør Tana
95791261
Eskil Berg
Sjåfør Tana
95292806
Vidar Bakken
Sjåfør Tana
95292801
Wilfred Aslaksen
Sjåfør Tana
95292800
Inge Halonen
Sjåfør Tana
91108150
Odd Tore Mikkonen
Sjåfør Vadsø
90162620
Bjørn Erik Rognmo
Driftsleder Sør-Varanger
91828444
Tore Bekkeli
Sjåfør Sør-Varanger
95292804
Bjørn K. Hansen
Sjåfør Sør-Varanger
95292816
Jan Audun Karisari
Sjåfør Sør-Varanger
99321567
Roy-Jøran Hølvold
Sjåfør Sør-Varanger
94159521
Espen K. Isaksen
Formann/Sjåfør Nordkapp
90975444
Andre Samuelsen
Sjåfør Nordkapp
95292817
Frode Persen
Sjåfør Porsanger
91143139
Uno Mikkelsen
Formann/sjåfør Vadsø
95024939
Stian Larsen
Renovasjonsarbeider Vadsø
93283100
Lal B. Rai
Driftsoperatør Vadsø
93283100
Stig Arne Dahl
Sjåfør Vadsø
95730373
Tom Rune Hansen
Sjåfør Vadsø
93283100
Rune Henriksen
Formann/Sjåfør Alta
95292807
Ivar Eriksen
Sjåfør Alta
94815332
Jan Magne Ingebrigtsen
Sjåfør Alta
95292815
Linn Beate Andersen
Sjåfør Alta
91108150
Lars Olsen
Driftsoperatør Alta
91108150
Anne Karin Eriksen
Renholder Alta
91108150

Øst-Finnmark avfallsselskap ANS har i inneværende periode et styre bestående av 7 medlemmer valgt av representantskapet.
1 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet.
Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år.

Leif Astor Bakken, Sør-Varanger – Styreleder

Kjellaug Rasmussen, Båtsfjord – Nestleder

Jon Arild Aslaksen, Tana

Markku Porsanger, Utsjok

Jarle Andreassen, Nesseby

Merete Pedersen, ansatterepresentant

Hanne Kofoed, Vardø

Helge Andreas Salmilla, Berlevåg – varamedlem

Magnhild Mathisen, Nesseby – varamedlem

ØFAS har et representantskap med 1 medlem fra hver av eierkommunene.
Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av kommunestyrene for en periode på 4 år i samsvar med den kommunale valgperioden.

Representantskapet består i inneværende periode av følgende medlemmer:

Geir Knutsen, Båtsfjord –  leder
Frank Martin Ingilæ, Tana  – nestleder
Knut Store, Nesseby
Lena Norum Bergeng, Sør-Varanger
Aulis Nordberg, Utsjok
Rolf Laupstad, Berlevåg
Robert Jensen, Vardø

 

Varamedlemmer:

Janne Andreassen, Berlevåg
Elisabeth Erke, Tana
Oddvar Betten, Nesseby
Egil Kalliainen, Sør-Varanger
Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Utsjoki
Vibeke Andersen, Båtsfjord
Jakob Mikkelsen, Vardø