Hopp til innhold

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om håndtering av avfall, dunkbytte, tømmeinformasjon, priser og annet.

Du kan også ringe sentralbordet på tlf 78 92 54 80  – vi hjelper deg gjerne.* påkrevde felter
ØFAS ANS - Administrasjon Tanatorget
ØFAS Husholdning AS
Arve Øverland
Daglig leder
97176555
Sture Helander
Driftsleder
95048152
Jan O. Andersen
Renovatør
952928 03
Karl B. Hoigari
Renovatør
95292803
Tommy Iversen
Renovatør
95292803
Frode Olsen
Renovatør
95292805
Jan Egil Nikkinen
Renovatør
95292805
Rainer Martinsen
Renovatør
95292805
Finn Einar Smuk
Driftsoperatør
92863418
Odd Hatle
Driftsoperatør
95973323
Sven-Are Utse
Driftsoperatør
97095161
Birger Kristiansen
Driftsoperatør
95973320
Driftsoperatør Berlevåg
95973324
Driftsoperatør Vardø
95973322
Masternes Gjenvinning AS - Anlegg Tana
Rune Larsen
Daglig leder, konst.
95139539
Svein Olav Ursin
Daglig leder
95028507
Hans Mikal Johnsen
Driftsleder
95048151
Leif Jakobsen
Vektoperatør
92408363
Ole Espen E.Ervik
Driftsoperatør
95048150
Anders Siri
Driftsoperatør
95048153
Jan Pedersen
Driftsoperatør
92408363
Stig Gøran Kaspersen
Driftsoperatør
92408363
Asbjørn Aslaksen
Driftsoperatør
92408363
Stig Atle Johnsen
Driftsoperatør
92408363
Mikael Ursin
Driftsoperatør
92408363
Bernt Ove Johnsen
Driftsoperatør
92408363
Agris Sleija
Driftsoperatør
92408363
Åge Hoigari
Driftsoperatør
92408363
Kåre Dervola
Driftsoperatør
95048154
Rattanaporn Kollstrøm
Renholder
92408363
Masternes Gjenvinning AS
Rune Larsen
Daglig leder
95139539
Tron Møller Natland
Markedssjef
97009360
Johanne Daniloff
Logistikkansvarlig
48206976
Lene Østhaug
Kontor- og logistikkmedarbeider
91634646
Jon Børge Stina
Teknisk leder
95292811
Krister Kristiansen
Sjåfør Tana
95791261
Eskil Berg
Sjåfør Tana
95292806
Vidar Bakken
Sjåfør Tana
95292801
Odd Leif Johansen
Sjåfør Tana
95292813
Wilfred Aslaksen
Sjåfør Tana
95292800
Inge Halonen
Sjåfør Tana
91108150
Odd Tore Mikkonen
Sjåfør Vadsø
90162620
Bjørn Erik Rognmo
Driftsleder Sør-Varanger
91828444
Tore Bekkeli
Sjåfør Sør-Varanger
95292804
Bjørn K. Hansen
Sjåfør Sør-Varanger
95277270
Jan Audun Karisari
Sjåfør Sør-Varanger
99321567
Tom Bjarne Karinen
Sjåfør Sør-Varanger
94159521
Espen K. Isaksen
Sjåfør Nordkapp
90975444
Christine Gerhardsen
Sjåfør Nordkapp
95292817
Frode Persen
Sjåfør Porsanger
91143139
Rune Henriksen
Formann/Sjåfør Alta
95292807
Ivar Eriksen
Sjåfør Alta
94815332
Jan Magne Ingebrigtsen
Sjåfør Alta
95292815
Tor Einar Olsen
Sjåfør Alta
41431322
Lars Olsen
Driftsoperatør Alta
99400729
Anne Karin Eriksen
Renholder Alta
99400729

Øst-Finnmark avfallsselskap ANS har i inneværende periode et styre bestående av 7 medlemmer valgt av representantskapet.
1 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet.
Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år.

 
Leif Astor Bakken, Sør-Varanger – Styreleder

Kjellaug Rasmussen, Båtsfjord – Nestleder

Jon Arild Aslaksen, Tana

Taito Takkinen, Utsjok

Jarle Andreassen, Nesseby

Merete Pedersen, ansatterepresentant

Hanne Kofoed, Vardø

Helge Andreas Salmilla – varamedlem

Magnhild Mathisen, Nesseby – varamedlem

ØFAS har et representantskap med 1 medlem fra hver av eierkommunene.
Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av kommunestyrene for en periode på 4 år i samsvar med den kommunale valgperioden.

Representantskapet består i inneværende periode av følgende medlemmer:

Geir Knutsen, Båtsfjord –  leder
Frank Martin Ingilæ, Tana  – nestleder
Knut Store, Nesseby
Lena Norum Bergeng, Sør-Varanger
Aulis Nordberg, Utsjok
Rolf Laupstad, Berlevåg
Robert Jensen, Vardø

 

Varamedlemmer:

Janne Andreassen, Berlevåg
Elisabeth Erke, Tana
Oddvar Betten, Nesseby
Egil Kalliainen, Sør-Varanger
Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Utsjoki
Vibeke Andersen, Båtsfjord
Jakob Mikkelsen, Vardø