Hopp til innhold

Kvalitets- og miljøpolitikk

Vi håndterer ditt avfall med kvalitets -og miljøbevisste løsninger.
– vår erfaring, din trygghet

 

ISO 14001
Hovedformålet er å ha god styring med påvirkning på det ytre miljø.
ØFAS konsernet er har et miljøstyringssystem som er sertifisert iht ISO 14001:2004.
Sertifikatet vårt finner du her

 

KVALITETS- OG MILJØPOLITIKK

Lover, krav og risiko.
Dette er overordnet og er våre rammebetingelser i alt vi gjør.
Alle myndighetspålagte krav og pålegg med hensyn til kvalitet-og miljø skal tilfredsstilles. Vi skal ha fokus på forebygge hendelser og redusere risiko.

Kunnskap.
Vi må ha kunnskap for å oppfylle lover, krav og kunne vurdere risikoer.
Vi skal videreutvikle vår kompetanse til å omfatte miljø-og kvalitet i et helhetlig perspektiv.

Engasjerte. 
Vi skal være en pådriver ved å utvikle gode løsninger på ressursbruk, gjenvinning og livsløp.

Løsningsorienterte. 
Gjennom samarbeid og dialog skal vi alltid strebe etter de beste løsningene for oss og våre kunder (innbyggerne, bedriftene og kommunene).

Positive.
Vi skal bidra til å heve bransjens omdømme.