Hopp til innhold

Miljøpolitikk

«Miljø er vårt fag og vi spiller på samme lag»

ISO 14001
Hovedformålet er å ha god styring med påvirkning på det ytre miljø.
ØFAS konsernet er har et miljøstyringssystem som er sertifisert iht ISO 14001:2004.
Sertifikatet vårt finner du her

 

MILJØPOLITIKK

Lover, krav og risiko.
Dette er overordnet og er våre rammebetingelser i alt vi gjør.
Alle myndighetspålagte krav og pålegg på miljøområdet skal tilfredsstilles. Vi skal ha fokus på forebygge hendelser og redusere risiko.

Kunnskap.
Vi må ha kunnskap for å oppfylle lover, krav og kunne vurdere risikoer.
Vi skal videreutvikle vår kompetanse til å omfatte miljøområdet i et helhetlig perspektiv.

Engasjerte. 
Vi skal være en pådriver ved å utvikle gode løsninger på ressursbruk, gjenvinning og livsløp.

Løsningsorienterte. 
Gjennom samarbeid og dialog selskapene i mellom kan vi løse våre egne, innbyggerens, bedriftenes og kommunenes miljøutfordringer.

Positive.
Miljøområdet er en mulighet for ØFAS, og ikke et problem. Ved å vise handlekraft og gjennomføringsevne skal sikre kontinuerlig forbedring på miljøområdet.