Hopp til innhold
17.03.20

Hjelp oss å holde våre ansatte friske!

Hjelp oss å holde våre ansatte friske!

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Du kan hjelpe til med det ved å gjøre tre enkle ting:

  1. Sørge for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.
  2. Ikke sett fra deg avfall ved siden av overfylte dunker. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.
  3. Kast aldri matavfall, drikkebeger etc på gata, men bruk søppeldunker i nærheten. Finner du ingen, så ta med deg avfallet hjem og kast det der.

Det er ikke mer enn en kortvarig stans i innsamlingen som skal til, før dunker og containere blir overfylte. Det betyr at fugler og skadedyr kan dra avfall utover, noe som betyr mer mat til skadedyrene og at bestanden kan øke. Det vil igjen føre til økt fare for smittespredning og skader på bygninger og eiendeler.

En stans på avfallsanlegg på grunn av sykdom blant driftspersonalet, vil bety at smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner ikke blir destruert fortløpende.

En stans i både avfallsinnsamling og avfallsmottak kan også medføre betydelig risiko for skade på natur og miljø.

Avfallsbransjen er samfunnskritisk i beredskapen vår.

Vi trenger din hjelp.