Hopp til innhold
27.04.20

INFORMASJON FRA ØFAS

Husholdningsavfall – vår innsamlingsordning

2019 har vært det første året hvor ØFAS har samlet inn kildesortert materiale: plast, papp/papir og matavfall. ØFAS er godt fornøyd med hvordan dere som abonnenter har tatt i bruk ordningene, særlig på matavfall. På 1 år har vi samlet inn over 900 tonn matavfall som utgjør ca. 45 kilo per person. Mengden restavfall har blitt redusert med nesten 45%.

Matavfallet har blitt sendt til Luleå i Sverige for kompostering. Nå bygges det et biogassanlegg i Båtsfjord. Vi ønsker at alle sorterer ut matavfallet og at man kun bruker bioposer. Det er også viktig at plastemballasje fjernes fra matavfallet. Dersom plastposer eller plastemballasje innblandes i matavfallet vil kompostjorda ikke kunne brukes som planlagt.

 

Levering på miljøstasjonene –– blanke avfallssekker

Avfallet fra husholdningene som leveres inn på våre miljøstasjoner utgjør omtrent 50% av husholdningsavfallet. For å øke gjenvinningsgraden og kvaliteten på avfallet vi sender fra oss, vil vi styrke innsatsen med å sortere ut gjenvinnbart materiale på miljøstasjonene.

Våre operatører har en plikt til å gjennomføre mottakskontroll og veilede dere. Vi må derfor vite hva som er i avfallet for å håndtere dette på riktig måte videre. Vi opplever å finne farlig avfall, batterier og elektronikk samt metall i sorte sekker. Dette kan skade både miljøet, maskiner og våre ansatte dersom avfallet ikke blir håndtert korrekt.

Derfor vil ØFAS innføre forbud mot levering av avfall i sorte avfallssekker fra 4. mai 2020.
Fremover må avfallet leveres inn i blanke sekker og sorteres ved levering på stasjonen.

 

Avfallskortet – klargjøring

Avfallskortet er en del av grunngebyret på renovasjon og kortet følger eiendommen. Det er eier av boligen som mottar kortet fra oss. Med avfallskortet kan man levere inntil 6m3 husholdningsavfall i året uten ekstra kostnad. Definisjonen av husholdningsavfall er gitt i forurensingsloven §27a:

  • Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.

 Bygg- og rivningsavfall er ikke husholdningsavfall og følger prislisten vår ved innlevering.

For husholdninger er det en del typer avfall som er gratis å levere og som ikke går på kvoten til avfallskortet: Elektrisk avfall, farlig avfall inntil 1000 kilo, papp/papir, metall mm.

 

Velkommen til oss!

ØFAS håndterer ditt avfall med kvalitets- og miljøbevisste løsninger

– vår erfaring, din trygghet

 

Informasjonen i PDF finner du her