Hopp til innhold
08.05.20

KUNNGJØRING – RYDDING AV FLYGEAVFALL GASSANJARG 2020

Til Lag og foreninger!

Det skal utføres rydding av flygeavfall på og rundt avfallsanlegget på Gassanjarg. Området er delt inn i 5 soner og de som ønsker å rydde, bes om å komme med pristilbud på den eller de soner de ønsker å rydde.

De som skal gi tilbud, må selv gjøre seg kjent med den eller de soner de ønsker å rydde.  På det nåværende tidspunkt er der fortsatt mye snø på de aktuelle sonene, men fristen for å levere tilbud, er satt til fredag den 29. Mai klokken 12.00 slik at mesteparten av snøen skal være borte for at en skal ha få et rimelig godt bilde av det arbeidsomfang som kreves.

Inntil videre og til noen har fått tildelt soner som går langs E6 og vei opp til avfallsanlegget, vil personale fra Øfas/Masternes rydde arealene på begge sider av veien.

Kart som viser sonene finner dere her.

Betingelser, Sonebeskrivelser og tilbudsark som skal fylles ut og underskrives finner du her.

Om her er spørsmål angående ryddinga, kan dere henvende dere til undertegnede.

Benn Larsen

Miljøingeniør telefon 959 28 469 eller e-post: benn.larsen@ofas.no