Hopp til innhold
21.07.20

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Tana

ØFAS Husholdning AS er et datterselskap i ØFAS-konsernet. Selskapet har som hovedformål å drive med kommunal tjenesteyting innenfor renovasjon og slam for kommunene i Øst-Finnmark. I tillegg driver selskapet bemannede miljøstasjoner i Kirkenes, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg. Hovedkontoret er lokalisert i Tana. For mer informasjon om konsernet, se vår hjemmeside www.ofas.no.

 

SJÅFØR/ RENOVATØR

ØFAS Husholdning AS søker etter en dyktig og serviceinnstilt medarbeider i 100 % fast stilling med stasjoneringssted Tana.

 

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

Innsamling og transport av husholdningsavfall med renovasjonsbil.

Deltagelse i drift av miljøstasjon kan være aktuelt i perioder og på sikt.

Annet forefallende arbeid.

Det vil i perioder kunne være aktuelt å arbeide for de andre selskapene i konsernet.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

Førerkort klasse C og gyldig YSK

Beherske norsk muntlig og skriftlig

God fysisk form

Gode holdninger til HMS

Punktlig, ryddig og godt humør

Evne til å ta vare på biler og utstyr

Grunnleggende datakunnskaper

 

Lønn/ansettelse:

Lønn etter kvalifikasjoner, i henhold til tariffavtale og lokale lønnsavtaler
Kvinner oppfordres særlig til å søke.

 

Kontaktperson: Daglig leder Arve Øverland tlf. 94202680, e-post: ao@ofas.no

Søknad med referanser sendes til:

ØFAS Husholdning AS, Deanugeaidnu 163, 9845 Tana, eller på e-post til: post@ofas.no

 

Søknadsfrist 14.08.2020

 

Utskriftsvennlig versjon i PDF finner du her