Hopp til innhold
23.04.18

Manglende miljøkort

Informasjon til abonnenter!

I forbindelse med utsending av miljøkort, har vi mottatt en del kort i retur på grunn av at feil adresser eller at adressene er endret fra den dagen vi tok ut adresselistene og til de ble distribuert.

Noen abonnenter er også falt ut av bestillinga.

Vi jobber nå med å få sendt ut kort som vi har mottatt i retur og sende de ut til rett adresse. Dette vil vi nok bruke hele uke 17 på.

For de av dere som ikke har mottatt kort i løpet av uke 18, ber vi om at dere tar kontakt så skal vi få sendt ut kort så snart vi har fått trykket de opp.

Det beste er at dere sender på e-post til enten post@ofas.no eller benn.larsen@ofas.no

Om dere ringer for å etterlyse kort, skal dere bruke telefonnummer 95048152 eller 95928469.

Får dere ikke svar der, ring sentralbordnummer 789 25 480.