Hopp til innhold
02.09.22

Sekkeutdeling ØFAS Husholdning AS 2022

I Uke 36 starter vi med utdeling av retursekker/poser til alle husstander.

Det vil legges ut ved husholdningenes avfallsdunker.

Sekkene bør tas inn raskest mulig slik at de ikke utsettes for mye fukt.

Hver husstand får utlevert:

1 bunt papirsekk

1 Rull plastsekk

3 Ruller med Bio-poser til matavfall

Mange husstander vil oppleve at papirretursekk er større en tidligere, samt at bio-posene er brun i stedet for grønn.

 

Trafikkleder Øfas Husholdning AS