Hopp til innhold
18.03.20

Viktig informasjon om avfall til våre miljøstasjoner under pandemien

Innsamling og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv er en tjeneste som er definert som samfunnskritisk. Vi trenger flest mulig i arbeid nå for å sikre at bl.a. smittefarlig avfall fra helseinstitusjoner destrueres fortløpende, for å unngå skade på natur og miljø, samt hindre (annen) smittespredning, økt skadedyrbestand o.l.

 

Dette er derfor våre retningslinjer i den tiden vi går inn i:

 

Miljøstasjoner

  • Begrens ditt besøk til kun helt nødvendige turer, og utsett om mulig.
  • Personer i karantene har ikke anledning til å levere avfall
  • Vi ønsker ikke mange besøkende til våre miljøstasjoner for å redusere risiko for spredning.
  • Vi vil begrense antall personer som kan være inne på miljøstasjonen samtidig.
  • Hold 2 meters avstand til de som jobber der og eventuelt andre personer
  • Våre ansatte skal ikke være i kontakt med ditt avfall. Sørg for å følge instrukser hvor de ulike avfallstypene skal være.
  • Skann avfallskort og bankkort så langt det lar seg gjøre.
  • Bruk hånddesinfeksjon og la den virke før bankterminal benyttes.
  • Dersom husholdningen har mer restavfall enn vanlig så kan dette avfallet leveres på miljøstasjonen.

 

Rydde- og oppussingsprosjekter

De nærmeste ukene må du ta høyde for å lagre avfall du normalt ville kjørt til miljøstasjonen dersom du setter i gang med rydde -og oppussingsprosjekter.
Tenk derfor nøye gjennom hva du bør sette i gang med akkurat nå. Kanskje kan du heller bruke tiden til å planlegge oppgavene og vurdere om du kan bruke materialer og gjenstander om igjen og selge eller gi bort det du ikke trenger.
Må du lagre grovavfall hjemme, så anbefaler vi at du dekker det til for vær og vind, ikke lagrer det langs husveggene med tanke på brannfare og passer på at eventuelt farlig avfall lagres forsvarlig slik at barn, dyr eller uvedkommende ikke kan få tak i det.

 

Følg også gjerne med på vår Facebookside for endringer og viktig informasjon fra oss.