Hopp til innhold

Deponiavfall

Alle kunder som leverer avfall til vårt deponi (rivingsavfall, næringsavfall med mer) er i henhold til avfallsforskriften kap 11. vedlegg 2, pliktig til å levere skriftlig dokumentasjon på avfallet som leveres.

Dette skal være ferdig utfylt før levering til avfallsmottak, og senest leveres sammen med avfallet på vekta i Tana. Vi anbefaler å bruke elektronisk skjema «sammendrag for basiskarakterisering for avfall til deponi» som du kan finne her

Skjema med kort veiledning for utskrift finner du her

Merk: Vårt deponi er av typen ordinært, og vi har ikke tillatelse til å ta i mot farlig avfall for deponering. Vi har likevel tillatelse til deponering av asbest.

For informasjon knyttet til håndtering av farlig avfall, vennligst kontakt oss på tlf 911 08 150