Hopp til innhold

Deponiavfall

Alle kunder som leverer avfall til vårt deponi (rivingsavfall, næringsavfall med mer) er i henhold til avfallsforskriften kap 11. vedlegg 2, pliktig til å levere skriftlig dokumentasjon på avfallet som leveres.

Dette skal være ferdig utfylt før levering til avfallsmottak, og senest leveres sammen med avfallet på vekta i Tana. Vi anbefaler å bruke elektronisk skjema «sammendrag for basiskarakterisering for avfall til deponi» som du kan finne her

Skjema med kort veiledning for utskrift finner du her

Se også «Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi»

Merk: Vårt deponi er av typen ordinært, og vi har ikke tillatelse til å ta i mot farlig avfall for deponering. Vi har likevel tillatelse til deponering av asbest.

For informasjon knyttet til håndtering av farlig avfall, vennligst kontakt oss på tlf 911 08 150