Hopp til innhold

Om ØFAS

Øst-Finnmark avfallsselskap ANS (ØFAS ANS) er eid av kommunene Sør-Varanger, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg og Vardø i tillegg til den finske kommunen Utsjoki. ØFAS-konsernet består av morselskapet ØFAS ANS med datterselskapene Masternes Gjenvinning AS og ØFAS Husholdning AS. Konsernet er to-delt med fokus på forvaltningsoppgaver innenfor renovasjon/slam for eierkommunene og næringsrenovasjon i Finnmark.

Øst-Finnmark avfallsselskap ANS ( ØFAS ANS) ble stiftet 30. august 1995 som en videreføring av NETIR (Nesseby og Tana Interkommunale Renovasjonsselskap). I 1998 ble Utsjok kommune (fra Finland) med på eiersiden og selskapet eies i dag av kommunene:

»   Berlevåg
»   Båtsfjord
»   Nesseby
»   Sør-Varanger
»   Tana
»   Vardø
»   Utsjok

ØFAS ANS er i dag et konsern med 2 underselskaper, ØFAS Husholdning AS og Masternes Gjenvinning AS. ØFAS konsernet har en omsetning på ca 100 millioner og ca 55 ansatte.

Administrasjonen holder til i kontorlokaler på Gassarnjarga (Deanugeaidnu 163) ca. 2 sør fra Tana Bru. Hovedanlegget med tilhørende deponi er og lokalisert på Gassanjarga. I tillegg til hovedanlegget på Gassanjarga har ØFAS bemannede mottaksstasjoner i Kirkenes, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg. Masternes Gjenvinning AS har avdelinger i Porsanger, Alta, Tana, Sør-Varanger, Vadsø og Nordkapp

Selskapets formål:

  • Drive innsamling og transport av avfall og slam
  • Drive mottaksstasjoner for avfall i kommunene
  • Utvikle og drive miljømessig forsvarlig sluttbehandling av avfall og slam
  • Utnytte avfall og slam som ressurs basert på samfunnsøkonomiske gode løsninger
  • På forespørsel gi råd til kommunene i forurensnings spørsmål
  • Utføre andre samarbeidsoppgaver for eierne
  • Selskapet skal bestrebe et resultat som oppfyller de krav som stilles til selskapet gjennom konsesjonsvilkår, forskrifter og retningslinjer, herunder nødvendig fondsavsetning til fremtidige investeringer og etterkontroll av anlegg.