Hopp til innhold

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om håndtering av avfall, dunkbytte, tømmeinformasjon, priser og annet.

Du kan også ringe sentralbordet på tlf 78 92 54 80  – vi hjelper deg gjerne.  * påkrevde felter

  ØFAS AS - Administrasjon
  ØFAS Husholdning AS
  Arve Øverland
  Daglig leder
  94202680
  Sture Helander
  Driftsleder
  95048152
  Elling Ellingsen
  Trafikkleder
  97178880
  Roar Johansen
  Driftsoperatør Tana
  95292812
  Alexander Milde
  Renovatør Tana
  95292803
  Karl B. Hoigari
  Renovatør Tana
  95292803
  Christian Jensen
  Renovatør Tana
  95292803
  Remi Baardsen
  Renovatør Tana
  95292803
  Frank Cato Larsson
  Renovatør Tana
  95292803
  Frode Olsen
  Renovatør Sør-Varanger
  95292805
  Sergey Borisenko
  Renovatør Sør-Varanger
  95292805
  Kurt Thomas Eriksen
  Renovatør Sør-Varanger
  95292805
  Anders Heggelund
  Renovatør Sør-Varanger
  95292805
  Finn Einar Smuk
  Driftsoperatør Sør-Varanger
  92863418
  Mats Abrahamsen
  Driftsoperatør Sør-Varanger
  95973323
  Sven-Are Utse
  Driftsoperatør Sør-Varanger
  95973323
  Driftsoperatør Båtsfjord - Hege Loe
  95973320
  Driftsoperatør Berlevåg
  95973324
  Merete Kristiansen
  Renholder Berlevåg
  95973324
  Driftsoperatør Vardø - Freddy Eines
  95973322
  Monika Svendsen
  Renholder Vardø
  95973322
  Masternes Gjenvinning AS
  Rune Larsen
  Daglig leder
  95139539
  Tron Møller Natland
  Markedssjef
  97009360
  Johanne Daniloff
  Logistikkansvarlig
  48206976
  Kevin Johannessen
  Kontor- og logistikkmedarbeider
  91886996
  Lene Østhaug
  Rådgiver/ Hovedverneombud
  91634646
  Jon Børge Stina
  Teknisk leder
  95292811
  Hans Henrik Kristiansen
  Driftssjef
  92266997
  Bernt Ove Johnsen
  Driftsleder Tana
  95705895
  Leif Jakobsen
  Vektoperatør Tana
  92408363
  Jan Pedersen
  Driftsoperatør Tana
  92408363
  Asbjørn Aslaksen
  Driftsoperatør Tana
  92408363
  Jovnna-Mahtte Helander
  Driftsoperatør Tana
  92408363
  Kåre Dervola
  Driftsoperatør Tana
  95048154
  Rattanaporn Kollstrøm
  Renholder Tana
  92408363
  Krister Kristiansen
  Sjåfør Tana
  95292809
  Vidar Bakken
  Sjåfør Tana
  95292801
  Mikael Ursin
  Sjåfør Tana
  92408363
  Wilfred Aslaksen
  Sjåfør Tana
  95292800
  Bård Bakken
  Lærling/Sjåfør Tana
  92408363
  Bjørn Erik Rognmo
  Driftsleder Sør-Varanger
  91828444
  Tore Bekkeli
  Sjåfør Sør-Varanger
  Bjørn Kristian Hansen
  Sjåfør Sør-Varanger
  95292816
  Jan Audun Karisari
  Sjåfør Sør-Varanger
  99321567
  Roy-Jøran Hølvold
  Sjåfør Sør-Varanger
  95292804
  Kai Hølvold
  Sjåfør Sør-Varanger
  Torbjørn Østlund
  Sjåfør Sør-Varanger
  94159521
  Dag Walter Pedersen
  Sjåfør Sør-Varanger
  95292804
  Espen K. Isaksen
  Formann/Sjåfør Nordkapp
  90975444
  Thomas Olsen
  Sjåfør Nordkapp
  95292817
  Frode Persen
  Sjåfør Porsanger
  91143139
  Uno Mikkelsen
  Formann/sjåfør Vadsø
  95024939
  Lal Rai
  Driftsoperatør Vadsø
  93283100
  Odd Tore Mikkonen
  Sjåfør Vadsø
  90162620
  Stig Arne Dahl
  Sjåfør Vadsø
  93283100
  Tom Rune Hansen
  Sjåfør Vadsø
  93283100
  Kevin Jakobsen
  Sjåfør Vadsø
  93283100
  Ivar Eriksen
  Driftsleder/sjåfør Alta
  94815332
  Trond Nilsen
  Sjåfør Alta
  46743226
  Torkil Olsen
  Sjåfør Alta
  46743226
  Tom Sander Molund
  Sjåfør Alta
  46743226
  Aleksander Olsen
  Driftsoperatør Alta
  46743226
  Lars Olsen
  Vektoperatør Alta
  46743226
  Anne Karin Eriksen
  Renholder Alta
  46743226

  Øst-Finnmark avfallsselskap AS har i inneværende periode et styre bestående av 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen
  1 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet.
  Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år.

  Leif Astor Bakken, Sør-Varanger – Styreleder

  Kjellaug Rasmussen, Båtsfjord – Nestleder

  Jon Arild Aslaksen, Tana

  Anita Hansen, Berlevåg

  Jarle Andreassen, Nesseby

  Merete Pedersen, ansatterepresentant

  Leif Haughom, Vardø

  Markku Porsanger, Utsjoki – 1. varamedlem

  Jo-Andre Jørstad, Sør-Varanger – 2. varamedlem

  Eirin Utsi, Tana – 3.varamedlem

  Hanne Kofoed, Vardø – 4.varamedlem

  Tron Møller Natland, ansatterepresentant – varamedlem

  ØFAS er organisert som et aksjeselskap og Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen består av de som til enhver tid kan representere eierne. Eierne stemmer etter antall A-aksjer de eier.

  Eierne består av følgende kommuner:

  Båtsfjord kommune

  Tana kommune

  Nesseby kommune

  Sør-Varanger kommune

  Utsjok kommune

  Berlevåg kommune

  Vardø kommune