Hopp til innhold

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om håndtering av avfall, dunkbytte, tømmeinformasjon, priser og annet.

Send oss ​​en e-post til post@ofas.no.
Du kan også ringe sentralbordet på tlf 78 92 54 80  – vi hjelper deg gjerne.

Øst-Finnmark avfallsselskap AS har i inneværende periode et styre bestående av 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen
1 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet.
Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år.

Leif Astor Bakken, Sør-Varanger – Styreleder

Kjellaug Rasmussen, Båtsfjord – Nestleder

Jon Arild Aslaksen, Tana

Anita Hansen, Berlevåg

Jarle Andreassen, Nesseby

Merete Pedersen, ansatterepresentant

Leif Haughom, Vardø

Markku Porsanger, Utsjoki – 1. varamedlem

Jo-Andre Jørstad, Sør-Varanger – 2. varamedlem

Eirin Utsi, Tana – 3.varamedlem

Hanne Kofoed, Vardø – 4.varamedlem

 

ØFAS er organisert som et aksjeselskap og Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen består av de som til enhver tid kan representere eierne. Eierne stemmer etter antall A-aksjer de eier.

Eierne består av følgende kommuner:

Båtsfjord kommune

Tana kommune

Nesseby kommune

Sør-Varanger kommune

Utsjok kommune

Berlevåg kommune

Vardø kommune