Hopp til innhold

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om håndtering av avfall, dunkbytte, tømmeinformasjon, priser og annet.

Du kan også ringe sentralbordet på tlf 78 92 54 80  – vi hjelper deg gjerne.* påkrevde felter
ØFAS AS - Administrasjon
ØFAS Husholdning AS
Arve Øverland
Daglig leder
94202680
Sture Helander
Driftsleder
95048152
Jan O. Andersen
Renovatør Tana
95292803
Karl B. Hoigari
Renovatør Tana
95292803
Sergey Borisenko
Renovatør Tana
95292803
Jan Rune Johansen
Driftsoperatør Tana
95292812
Remi Baardsen
Renovatør Tana
95292803
Suriya Horkankool
Renovatør Tana
95292803
Frode Olsen
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Geir Ove Skårvik
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Karoline Johansen
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Anders Heggelund
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Finn Einar Smuk
Formann/Driftsoperatør Sør-Varanger
92863418
Odd Hatle
Driftsoperatør Sør-Varanger
95973323
Sven-Are Utse
Driftsoperatør Sør-Varanger
97095161
Driftsoperatør Båtsfjord
95973320
Driftsoperatør Berlevåg
95973324
Merete Kristiansen
Renholder Berlevåg
95973324
Driftsoperatør Vardø - Freddy Eines
95973322
Monika Svendsen
Renholder Vardø
95973322
Masternes Gjenvinning AS
Rune Larsen
Daglig leder
95139539
Svein Olav Ursin
Senioringeniør
95028507
Tron Møller Natland
Markedssjef
97009360
Johanne Daniloff
Logistikkansvarlig
48206976
Lene Østhaug
Kontor- og logistikkmedarbeider/ Hovedverneombud
91634646
Kjersti Kristiansen
Kontor- og logistikkmedarbeider
48087316
Jon Børge Stina
Teknisk leder/Verneombud
95292811
Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
992266997
Ole Espen E.Ervik
Driftsleder - utedrift Tana
95048150
Leif Jakobsen
Vektoperatør Tana
92408363
Jan Pedersen
Driftsoperatør Tana
92408363
Stig Gøran Kaspersen
Mekaniker Tana
99153264
Asbjørn Aslaksen
Driftsoperatør Tana
92408363
Stig Atle Johnsen
Driftsoperatør Tana
92408363
Jovnna-Mahtte Helander
Driftsoperatør Tana
92408363
Mikael Ursin
Driftsoperatør Tana
92408363
Agris Sleija
Driftsoperatør Tana
92408363
Åge Hoigari
Driftsoperatør Tana
92408363
Kåre Dervola
Driftsoperatør Tana
95048154
Rattanaporn Kollstrøm
Renholder Tana
92408363
Krister Kristiansen
Sjåfør Tana
95791261
Eskil Berg
Sjåfør Tana
95292806
Vidar Bakken
Sjåfør Tana
95292801
Wilfred Aslaksen
Sjåfør Tana
95292800
Inge Halonen
Sjåfør Tana
95292813
Bjørn Erik Rognmo
Driftsleder Sør-Varanger
91828444
Tore Bekkeli
Sjåfør Sør-Varanger
95292804
Bjørn Kristian Hansen
Sjåfør Sør-Varanger
95292816
Jan Audun Karisari
Sjåfør Sør-Varanger
Roy-Jøran Hølvold
Sjåfør Sør-Varanger
94159521
Torbjørn Østlund
Sjåfør Sør-Varanger
Dag Walter Pedersen
Sjåfør Sør-Varanger
Espen K. Isaksen
Formann/Sjåfør Nordkapp
90975444
David Frantzen
Sjåfør Nordkapp
90975444
Frode Persen
Sjåfør Porsanger
91143139
Uno Mikkelsen
Formann/sjåfør Vadsø
95024939
Lal Rai
Driftsoperatør Vadsø
93283100
Ayman Hussein
Sjåfør Vadsø
93283100
Odd Tore Mikkonen
Sjåfør Vadsø
90162620
Stig Arne Dahl
Sjåfør Vadsø
93283100
Tom Rune Hansen
Sjåfør Vadsø
93283100
Rune Henriksen
Formann/Sjåfør Alta
91108150
Ivar Eriksen
Fungerende driftsleder Alta
94815332
Bjørn-Vidar Andreassen
Sjåfør Alta
95292815
Trond Nilsen
Sjåfør Alta
91108150
Roger Furnes Jensen
Sjåfør Alta
91108150
Joakim Johansen
Driftsoperatør Alta
91108150
Sondre Eriksen Larsen
Driftsoperatør Alta
91108150
Lars Olsen
Vektoperatør Alta
46743226
Anne Karin Eriksen
Renholder Alta
91108150

Øst-Finnmark avfallsselskap AS har i inneværende periode et styre bestående av 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen
1 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet.
Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år.

Leif Astor Bakken, Sør-Varanger – Styreleder

Kjellaug Rasmussen, Båtsfjord – Nestleder

Jon Arild Aslaksen, Tana

Markku Porsanger, Utsjok

Jarle Andreassen, Nesseby

Merete Pedersen, ansatterepresentant

Hanne Kofoed, Vardø

Helge Andreas Salmilla, Berlevåg – varamedlem

Magnhild Mathisen, Nesseby – varamedlem

ØFAS er organisert som et aksjeselskap og Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen består av de som til enhver tid kan representere eierne. Eierne stemmer etter antall A-aksjer de eier.

Eierne består av følgende kommuner:

Båtsfjord kommune

Tana kommune

Nesseby kommune

Sør-Varanger kommune

Utsjok kommune

Berlevåg kommune

Vardø kommune