Hopp til innhold

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om håndtering av avfall, dunkbytte, tømmeinformasjon, priser og annet.

Send oss ​​en e-post til post@ofas.no.
Du kan også ringe sentralbordet på tlf 78 92 54 80  – vi hjelper deg gjerne.

ØFAS AS - Administrasjon
ØFAS Husholdning AS
Arve Øverland
Daglig leder
94202680
Sture Helander
Driftsleder
95048152
Elling Ellingsen
Trafikkleder
97178880
Roar Johansen
Driftsoperatør Tana
95292812
Karl B. Hoigari
Renovatør Båtsfjord/Berlevåg
Douglas Johnsen
Renovatør Tana
95292803
Remi Baardsen
Renovatør Tana
95292803
Malene Lindi Johansen
Renovatør Tana
95292803
Frode Olsen
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Sergey Borisenko
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Kurt Thomas Eriksen
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Anders Heggelund
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Morten Olof Nordholm
Renovatør Sør-Varanger
95292805
Finn Einar Smuk
Driftsoperatør Sør-Varanger
92863418
Mats Abrahamsen
Driftsoperatør Sør-Varanger
95973323
Sven-Are Utse
Driftsoperatør Sør-Varanger
95973323
Driftsoperatør Båtsfjord - Hege Loe
95973320
Driftsoperatør Berlevåg
95973324
Merete Kristiansen
Renholder Berlevåg
95973324
Driftsoperatør Vardø - Freddy Eines
95973322
Monika Svendsen
Renholder Vardø
95973322
Masternes Gjenvinning AS
Rune Larsen
Daglig leder
95139539
Tron Møller Natland
Markedssjef
97009360
Johanne Daniloff
Logistikkansvarlig
48206976
Kevin Johannessen
Kontor- og logistikkmedarbeider
91886996
Lene Østhaug
Rådgiver/ Hovedverneombud
91634646
Jon Børge Stina
Teknisk leder
95292811
Hans Henrik Kristiansen
Driftssjef
92266997
Bernt Ove Johnsen
Driftsleder Tana
95705895
Leif Jakobsen
Vektoperatør Tana
92408363
Jan Pedersen
Driftsoperatør Tana
92408363
Asbjørn Aslaksen
Driftsoperatør Tana
92408363
Lasse Helander
Driftsoperatør Tana
92408363
Kåre Dervola
Driftsoperatør Tana
95048154
Agris Sleija
Sommervikar, Driftsoperatør Tana
92408363
Keven Iversen Breivik
Sommervikar, Driftsoperatør Tana
92408363
Jovnna Edvar Ballovara
Sommervikar, Driftsoperatør Tana
92408363
Rattanaporn Kollstrøm
Renholder Tana
92408363
Vidar Bakken
Sjåfør Tana
95292801
Mikael Ursin
Sjåfør Tana
92408363
Christian Elverum
Sjåfør Tana
95292800
Bård Bakken
Lærling/Sjåfør Tana
92408363
Mikael Sivertsen
Sjåfør Tana
95992809
Bjørn Erik Rognmo
Driftsleder Sør-Varanger
91828444
Tore Bekkeli
Sjåfør Sør-Varanger
Bjørn Kristian Hansen
Sjåfør Sør-Varanger
95292816
Jan Audun Karisari
Sjåfør Sør-Varanger
99321567
Endre Tharaldsen
Sjåfør Sør-Varanger
95292804
Roger Kalliainen
Sjåfør Sør-Varanger
Torbjørn Østlund
Sjåfør Sør-Varanger
94159521
Dag Walter Pedersen
Sjåfør Sør-Varanger
95292804
Espen K. Isaksen
Formann/Sjåfør Nordkapp
90975444
Thomas Olsen
Sjåfør Nordkapp
95292817
Frode Persen
Sjåfør Porsanger
91143139
Uno Mikkelsen
Formann/sjåfør Vadsø
95024939
Lal Rai
Driftsoperatør Vadsø
93283100
Odd Tore Mikkonen
Sjåfør Vadsø
90162620
Jon Rainer Betten
Driftsoperatør Vadsø
93283100
Tom Rune Hansen
Sjåfør Vadsø
93283100
Kevin Jakobsen
Sjåfør Vadsø
93283100
Ivar Eriksen
Driftsleder transport Alta
94815332
Ivar Andreas Eriksen
Sjåfør Alta
95292807
Runar Andersen-Ongamo
Sjåfør Alta
41431322
Tom Sander Molund
Sjåfør Alta
95292815
Aleksander Olsen
Driftsleder anlegg Alta
90867446
Lars Olsen
Vektoperatør Alta
46743226
Thomas Skansen Fors
Driftsoperatør Alta
46743226
Steffan Johansen
Vikar, Driftsoperatør Alta
46743226
Patrick Skårvik
Vikar, Driftsoperatør Alta
46743226
Anne Karin Eriksen
Renholder Alta
46743226

Øst-Finnmark avfallsselskap AS har i inneværende periode et styre bestående av 7 medlemmer valgt av generalforsamlingen
1 av medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet.
Tjenesteperioden for styremedlemmer er 2 år.

Leif Astor Bakken, Sør-Varanger – Styreleder

Kjellaug Rasmussen, Båtsfjord – Nestleder

Jon Arild Aslaksen, Tana

Anita Hansen, Berlevåg

Jarle Andreassen, Nesseby

Merete Pedersen, ansatterepresentant

Leif Haughom, Vardø

Markku Porsanger, Utsjoki – 1. varamedlem

Jo-Andre Jørstad, Sør-Varanger – 2. varamedlem

Eirin Utsi, Tana – 3.varamedlem

Hanne Kofoed, Vardø – 4.varamedlem

Tron Møller Natland, ansatterepresentant – varamedlem

ØFAS er organisert som et aksjeselskap og Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen består av de som til enhver tid kan representere eierne. Eierne stemmer etter antall A-aksjer de eier.

Eierne består av følgende kommuner:

Båtsfjord kommune

Tana kommune

Nesseby kommune

Sør-Varanger kommune

Utsjok kommune

Berlevåg kommune

Vardø kommune