Hopp til innhold

Kvalitets- og miljøpolitikk

Vi håndterer ditt avfall med kvalitets -og miljøbevisste løsninger.
– vår erfaring, din trygghet

 

ISO 14001
Hovedformålet er å ha god styring med påvirkning på det ytre miljø.
ØFAS konsernet er har et miljøstyringssystem som er sertifisert iht ISO 14001:2015.
Sertifikatet vårt finner du her

 

Miljø- og kvalitetspolicy

Som følge av sertifiseringsprosessen har ledelsen satt en miljøpolicy og en rekke miljømål.
Policyen skal være vår ryggmarg når det kommer til det ytre miljøet og målene skal
hjelpe oss å strekke oss videre i tråd med denne.

 

«ØFAS skal være et selskap som jobber for redusert avfallsmengde gjennom samarbeid med befolkning og næringsliv.

Forbrukte ressurser skal i størst mulig grad gjenbrukes eller materialgjenvinnes i den grad det er miljømessig riktig.

ØFAS skal være pådriver i bruk av teknologi som kan bidra til å nå målsetning om høy gjenvinningsgrad samt jobbe for at avfallsressursene håndteres lokalt når det er økonomisk forsvarlig.»

 

 

«Hvordan skal vi oppnå dette?»

Lover, krav og risiko
Dette er overordnet og er våre rammebetingelser i alt vi gjør.
Alle myndighetspålagte krav og pålegg med hensyn til kvalitet-og miljø
skal tilfredsstilles. Vi skal ha fokus på forebygge hendelser og redusere risiko.

Kunnskapsrike
Vi må ha kunnskap for å oppfylle lover, krav og kunne vurdere risikoer.
Vi skal videreutvikle vår kompetanse til å omfatte miljø-og kvalitet i et helhetlig perspektiv.

Engasjerte
Vi skal være en pådriver ved å utvikle gode løsninger på ressursbruk, gjenvinning og livsløp.

Løsningsorienterte
Gjennom internt og eksternt samarbeid og dialog skal vi alltid strebe etter
de beste løsningene for oss og våre kunder (innbyggerne, bedriftene og kommunene).

Positive
Vi skal bidra til å heve bransjens omdømme.