Hopp til innhold

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom dette avfallet ikke håndteres forsvarlig vil det kunne føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen, noe som utgjør en alvorlig og langsiktig trussel for mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall er f.eks. rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, batterier, bilbatterier, brannslokningsapparater, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
I renovasjonsgebyret er det inkludert inntil 1000 kg farlig avfall for husholdningskunder.

Lysstoffrør/sparepærer, batterier og bilbatterier kan leveres vederlagsfritt til forhandlere av disse produktene.

Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt kan du bruke annen sikker emballasje merket med hva den inneholder.

Asbest

Asbest fra husholdning kan leveres vederlagsfritt.

Mindre mengder (0 – 25 kg):

 • Har du kun litt (eks. verandakasser, biter) skal disse leveres innpakket i kraftig plastemballasje, gjenteipet og merket m/ ”asbest”.
 • I kundemottaket får du nærmere henvisning om hvor dette skal legges.

Større mengde (pallstørrelse):

 • Asbestavfallet skal være stablet på pall med pallekarm.
 • Asbesten skal være pakket inn i tykk bygningsplast.  Det skal også være plast under asbesten.
 • Alle skjøter og bretter skal være tapet med sterk teip.
 • Merkes tydelig asbest.
 • Anbefalt makshøyde på pallen er 60 cm.

Uemballert asbest vil bli avvist.

PCB-vinduer

 • Private husholdninger leverer kasserte PCB-vinduer til et kommunalt avfallsmottak.
 • Ved levering av PCB-vinduer til et av de omlag 350 mottaksplasser som har avtale med Ruteretur AS, leverer privat husholdning gratis.
 • Private husholdninger kan også levere PCB-vinduer direkte til et regionalt mottak.
 • Husk å gjøre mottaket oppmerksom på at vinduene kan inneholde PCB.

Hva kan ikke leveres inn?

 • Ammunisjon, ammunisjonsdeler (krutt, tennhetter etc.), våpen eller sprengstoff
 • Andre produkter som inneholder sprengladninger
 • Fyrverkeri

Dette SKAL leveres på din lokale politistasjon.

Hva blir det til?

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.