Hopp til innhold

Metaller

Gjenvinning av metaller er svært miljøbesparende både når det gjelder energi og CO2 utslipp. Ved å gjenvinne aluminium bruker man bare rundt 5% av energien det tar å utvinne nytt aluminium og vi sparer ca 2,5 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet aluminium.

Metall fra husholdninger kan leveres gratis på våre miljøstasjoner.

 

 

Hva blir det til?

Metall er blant de materialene som er lettest å gjenvinne. Svært mye av det metallet som er i omløp i nye produkter, har vært smeltet om flere ganger. Innsamlet metallemballasje sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler.