Hopp til innhold

Papp

NB! Ny ordning for papp og kartong:
Papp og kartong kan nå legges i papirsekken  sammen med papir.
-Dette gjelder også melkekartong, men kravet er fortsatt at den er rengjort.
Max.vekt på sekk kan være 12 kg
Trenger du flere papirsekker, kan du henvende deg på miljøstasjonen i kommunen din så får du utlevert flere.

Bølgepapp er 100 % gjenvinnbart og er laget av råstoffer fra trær som er en fornybar ressurs. Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. For hvert kilo bølgepapp som materialgjenvinnes sparer vi ett kilo CO2.

Bølgepapp blir først og fremst blir brukt som emballasje til for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer, sportsutstyr og mat-/drikkevarer. Bølgepapp og brunt papir brettes sammen før det leveres til gjenvinning.

Papp og kartong fra husholdning kan og leveres vederlagsfritt på våre miljøstasjoner.

Hva blir det til?

Etter at bølgepappen er samlet inn blir den sortert og presset i store baller. Brukt bølgepapp er en etterspurt råvare som selges videre til papirfabrikker i Norge og utlandet. Den brukte pappen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje.
I noen tilfeller kan returfiberen være forurenset eller ødelagt, slik at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.