Hopp til innhold

EE-avfall

Det finnes mange miljøgifter i elektrisk og elektronisk avfall
(EE-avfall). For eksempel inneholder kjølemøbler klimagasser, og kvikksølv finnes i blant annet sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere. Når du leverer EE-avfallet ditt til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slippes ut. I tillegg reduserer vi utslipp av CO2 og energibruk når plast og metall gjenvinnes.
Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall når de skal skal kasseres. Disse produktene kan leveres gratis til forhandler som selger slike produkter uten at du må kjøpe nytt. Privatpersoner kan også levere EE-avfall gratis til våre miljøstasjoner.

 

Hva blir det til?

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer