Hopp til innhold

Nyheter

17.09.20

SLUTT PÅ SOMMERÅPNING MILJØSTASJONEN PÅ SVARTNES

Ordninga med å ha åpent på onsdager på Miljøstasjonen på Svartnes er slutt for i år. Driftsleder

Les mer
24.07.20

Miljøstasjonen i Berlevåg stenger kl 14.00 i dag den 24.07 pga vedlikehold.

Les mer
21.07.20

Ledig stilling som sjåfør/renovatør i Tana

ØFAS Husholdning AS er et datterselskap i ØFAS-konsernet. Selskapet har som hovedformål å drive med kommunal tjenesteyting innenfor renovasjon og …

Les mer
20.07.20

Miljøstasjonen i Vardø – utvidet åpningstid

Fra 17. juni til og med 16. september 2020 vil miljøstasjonen  være åpen også på onsdager  fra 15.00 – ­18.00. Våre …

Les mer
27.04.20

INFORMASJON FRA ØFAS

Husholdningsavfall – vår innsamlingsordning 2019 har vært det første året hvor ØFAS har samlet inn kildesortert materiale: plast, papp/papir og …

Les mer
24.03.20

Avfallskort ved eiendomsoverdragelser

Melding til de som kjøper hus hvor der er avfallsgebyr! Vi må lage en del nye avfallskort fordi ny eier …

Les mer
18.03.20

Viktig informasjon om avfall til våre miljøstasjoner under pandemien

Innsamling og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv er en tjeneste som er definert som samfunnskritisk. Vi trenger flest …

Les mer
17.03.20

Hjelp oss å holde våre ansatte friske!

Hjelp oss å holde våre ansatte friske! I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen …

Les mer
13.03.20

ØFAS følger koronasituasjonen og har god beredskap

ØFAS er en viktig tjenesteyter med hensyn til avfallshåndtering i kommunene. Vi følger nøye med, har iverksatt flere tiltak og …

Les mer
02.01.20

Nye åpningstider ved Båtsfjord Miljøstasjon

Åpningstid: Mandag,  onsdag og fredag  kl: 08:00 – 11:00 Tirsdag og torsdag kl: 17:00 – 20:00

Les mer