Hopp til innhold
12.04.18

Ekselmpel hva som er grovavfall

Hva er grovavfall?

Grovavfall er avfall som som ikke får plass i restavfallsdunken og som heller ikke kan leveres på returpunktene.

Eksempler på grovavfall:

  • kvist- og hageavfall
  • jern, metall
  • trevirke, bygningsmaterialer
  • anleggsmasser (stein, leca, o.l)
  • utslitte møbler, madrasser, tepper
  • utrangerte og ødelagte sykler, gressklippere