Hopp til innhold
11.10.21

Har du fått et merke om feilsortering på din dunk eller sekk?

Har du fått et slikt merke på din dunk eller sekk?
Det er en melding om at avfallet ikke er sortert riktig for å kunne gjenvinnes. Se sorteringsveileder i tømmekalenderen.