Hopp til innhold
19.04.18

Hva skjer med avfall som samles inn av Øfas?

Informasjon om avfall som samles inn!

Her er kommet spørsmål om hva som skjer med avfallet som samles inn av Øfas.

Det aller meste av avfallet som samles inn, går til gjenvinning i en eller annen form. Det er kun avfall som ikke kan gjenvinnes som legges på deponi.

Grovavfall blir kvernet og pakket i rundballer og sendt til forbrenning.

Alt avfall som samles inn som rene fraksjoner, papir, papp, plast,metaller, treverk, ee-avfall,farlig avfall osv går til viderebehandling og gjenvinning.

Restavfall fra husholdninger går til forbrenning med energigjenvinning.

Glass, som i utgangspunktet er sand og metaller som er i restavfallet fra husholdninger, havner etter hvert i asken fra forbrenningsovnene. Asken blir så kjørt igjennom sorteringsanlegg hvor metallet blir sortert ut og sendt til gjenvinning ved smelteverk. Den asken som ikke er giftig, blir brukt som bærelag på parkeringsplasser og gang og sykkelveier.  Flyveasken som er giftig, blir sendt til deponering i nedlagte gruveanlegg.

Det som legges på deponi er for eksempel asbest og isolasjonsmaterialer som ikke kan gjenvinnes. Denne utgjør en liten andel av den totale avfallsmengda.