Hopp til innhold

Båtsfjord

Skogholmvegen 3
Mobiltelefon: 95 97 33 20

E-post: motbat@ofas.no

Båtsfjord kommune drifter miljøstasjonen i Båtsfjord på vegne av ØFAS Husholdning AS.
ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Båtsfjord kommune er ansvarlig for den daglige driften.

Åpningstider frem til 15.11.2021:
Mandag,  onsdag og fredag  kl: 08:00 – 11:00
Tirsdag og torsdag kl: 17:00 – 20:00

 

Endringer fra 15.11.2021:

Båtsfjord Service AS drifter miljøstasjonen i Båtsfjord på vegne av ØFAS Husholdning AS fra 15.11.2021
Graveservice AS vil fra samme dato stå for rangering av kontainere og snørydding. Det vil også fra samme dato bli nye åpningstider, færre dager åpent, men med samme timeantall som i dag.
ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Båtsfjord Service AS er ansvarlig for den daglige driften.

Åpningstider fra 15.11.2021:
Mandag og torsdag  kl: 08:00 – 13:00
Onsdag kl: 13:00 – 18:00