Hopp til innhold

Båtsfjord

Skogholmvegen 3
Mobiltelefon: 95 97 33 20

E-post: motbat@ofas.no

Båtsfjord Service AS drifter miljøstasjonen i Båtsfjord på vegne av ØFAS Husholdning AS.
Graveservice AS står for rangering av kontainere og snørydding.
ØFAS Husholdning AS er ansvarlig for bygninger og driftsmidler mens Båtsfjord Service AS er ansvarlig for den daglige driften.

Åpningstider:
Mandag og torsdag  kl: 08:00 – 13:00
Onsdag kl: 13:00 – 18:00