Hopp til innhold
03.01.23

Ny kontainer i Tana bru for glass- og metallemballasje

Vi har byttet ut den gule sorteringsbua som var plassert ved Miljøbygget (Rådhusveien 32) med en blå kontainer for glass- og metallemballasje.

Det er ikke lenger mulig å levere papp og papir der, men det er jo noe som blir hentet hos den enkelte abonnent. Det er også mulig å levere dette på Gassanjarga miljøstasjon vederlagsfritt.

Se sortere.no om du er i tvil om hva som er glass- og metallemballasje.