Hopp til innhold
03.06.22

Påminning fra ØFAS om bruk av blanke plastsekker på våre miljøstasjoner

Bruk gjennomsiktige avfallssekker når du leverer på våre miljøstasjoner.

For å kunne utføre god mottakskontroll i tråd med våre konsesjoner blir det ikke lenger tillatt å levere avfall i sorte og fargede søppelsekker. Det vil nå være nødvendig med gjennomsiktige avfallssekker når du kaster søppel. Forbudet er nødvendig for å sikre at det ikke kommer farlig avfall eller selvantennelige materialer, som for eksempel litiumbatterier, inn i avfall som skal gjenvinnes. Ved å bruke klare sekker er det lett å vurdere innholdet i sekken.

Gjennomsiktige sekker er å få kjøpt i de fleste butikker.

Merk også at de gjennomsiktige utleverte sekkene til plastemballasje ikke skal brukes som søppelsekk.