Vi har fått en del henvendelser på at vi samler inn plast og papir i det samme kammeret på renovasjonsbilen og spørsmål om det da er noe poeng i å sortere? Og svaret er JA. Når det ankommer mottaket blir det sortert. Så blir det presset hver for seg før det sendes videre til gjenvinning.

Denne uka fikk vi 2 helt nye biler som er utstyrt med 2 kammer slik at sortering på mottaket ikke lengre vil være like nødvendig. Unntaket er på noen få tømmeruter hvor vi fortsatt er nødt til å bruke de gamle bilene også.