Hopp til innhold
29.12.23

Tømmekalender 2024 Nord-Varanger

Tømmekalender 2024 vil bli distribuert til abonnenter  ila uke 01 2024 av posten.

Tømmekalender 2024 er tilgjengelig på vår hjemmeside samt i appen «min renovasjon»

Det er ingen store endringer i renovasjonsrutene med unntak av Nesseby kommune som blir delt i to ruter i 2024. (Se eget innlegg)

Vedlagt er utklipp av tømmekalender Nord-Varanger for Januar 2024.

Trafikkleder