Hopp til innhold

Nyheter

23.02.21

Ledig 100 % stilling som sjåfør/renovatør på renovasjonsbil i Tana

ØFAS Husholdning AS er et datterselskap i ØFAS-konsernet. Selskapet har som hovedformål å drive med kommunal tjenesteyting innenfor renovasjon og …

Les mer

Renovasjonsrute R9 Austertana – Tanabru vil bli kjørt 24 februar

På grunn av utfordringer med stengte veier så vil renovasjonsrute R9 Austertana – Tanabru bli kjørt 24.februar. Driftsleder

Les mer
11.12.20

Tømmekalender 2021

  Berlevåg Båtsfjord Vardø Sør-Varanger Tana/Nesseby

Les mer
22.10.20

Sorteringsbua i Tana bru er flyttet til Miljøbygget

ØFAS informerer Sorteringsbua i Tana bru som tidligere stod i Grenveien ved siden av Minol er nå flyttet til Miljøbygget. …

Les mer
08.10.20

Bygg- og rivningsavfall fra private husholdninger blir inkludert i kvoten på avfallskortet fra 1.januar 2021.

Våre eiere har den 07.10.2020 bestemt at bygg og rivningsavfall fra private husholdninger skal være inkludert i kvoten på avfallskortet …

Les mer
27.04.20

INFORMASJON FRA ØFAS

Husholdningsavfall – vår innsamlingsordning 2019 har vært det første året hvor ØFAS har samlet inn kildesortert materiale: plast, papp/papir og …

Les mer
18.03.20

Viktig informasjon om avfall til våre miljøstasjoner under pandemien

Innsamling og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv er en tjeneste som er definert som samfunnskritisk. Vi trenger flest …

Les mer
17.03.20

Hjelp oss å holde våre ansatte friske!

Hjelp oss å holde våre ansatte friske! I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen …

Les mer
13.03.20

ØFAS følger koronasituasjonen og har god beredskap

ØFAS er en viktig tjenesteyter med hensyn til avfallshåndtering i kommunene. Vi følger nøye med, har iverksatt flere tiltak og …

Les mer
02.01.20

Nye åpningstider ved Båtsfjord Miljøstasjon

Åpningstid: Mandag,  onsdag og fredag  kl: 08:00 – 11:00 Tirsdag og torsdag kl: 17:00 – 20:00

Les mer